des 11, 2012

Posted in Astrolog | Kommentarer er skrudd av for Astrolog

Astrolog

Astrolog

Astrolog

En astrolog analyserer horoskop for ? si noe om en persons karaktertrekk, og om hvordan vedkommende oppfattes og oppfatter og samhandler med andre mennesker ved hjelp av et kart over hvordan planetene sto p? himmelen i f?dsels?yeblikket. De fleste astrologer i dag analyserer utelukkende karaktertrekk. Andre fors?ker ogs? ? si noe om en persons fremtid.

Utdypning: En astrolog er en som studerer himmellegemenes bevegelser med den oppfatning at dette forteller noe om mennesket og om begivenheter som inntreffer p? jorden. Astrologen mener at tid strengt tatt ikke er lin?rt, men ogs? beveger seg i sykluser og at planetenes tilsynelatende bevegelser markerer rytmer i naturen. Astrologen har et holistisk syn p? universet og mener at solsystemet oppf?rer seg som en enhet, slik uttrykket av Keplers lover og Bodes lov, og at mennesket opptrer som en del av denne helhet. Den ptolemaiske verdensmodell, som ordner mennesket univers inn i forskjellige sf?rer etter et system som ligner tonene i musikkskala, og Aristoteles fire grunnprinsipper; varme, kulde, t?rke og fuktighet, er grunnleggende i astrologens beskrivelse av menneskets tilsynelatende virkelighet.

Astrologen er spesielt opptatt av de filosofiske sp?rsm?l som knytter seg til tid, og v?r bevegelse gjennom tid og rom. I denne henseende oppfattes astrologi som en slags ‘kvalitativ matematikk’, og astrologen beskeftiger seg med ? forst? de kvaliteter og potensialer som knytter seg til et gitt ?yeblikk. Astrologen mener at det er mulig ? ta dette kartet, gi r?d om hvordan man best kan forholde seg til ?yeblikkets muligheter og beregne n?r i fremtiden det er sannsynlig at disse potensialer utl?ses. Det finnes mange retninger innenfor astrologi: karakteranalyse, politisk astrologi, mundan astrologi (verdens begivenheter), medisinsk astrologi, ?yeblikkshoroskopet, m.m.

Fra tidenes morgen var studiet av himmellegemene, og oppfatningen av en nedfelt orden i naturen, det f?rste vitenskap, eller systematiske studium, som ble bedrevet av mennesket. Astrologi er derfor kalt for vitenskapens mor. Astronomi og astrologi var tidlig en og samme fag, og tidlige astrologer stod for nyvinninger innen bl.a. matematikk, filosofi, medisin, optikk, navigasjon, m.m. Den astrologiske symbolikk og tankegang har spilt en vesentlig rolle i utformingen av v?r kultur, spr?k, kalendersystem og i de store verdens religioner. Forl?perene til kristendommen var astrologer og sp?r av dette er s?rlig synlig i utformingen av F?rste Mosebok. De tre vise menn fra vesten, som i Matteus evangelium fulgte en stjerne til Jesubarnets f?dested, er i moderne oversettelser av bibelen omtalt som de tre astrologene.

De tidlige astrologer var enten prester eller folk med h?y anseelse i oldtidens samfunn. Astrologer var ofte ansatt ved hoffet og en av kongens aller n?rmeste r?dgivere. P? grunn av deres sensitive og intuitive natur og evne til ? formidle hemmelige beskjeder i kode, kunne astrologen anvendes som spioner i kongens tjeneste. Dette var tilfelle for astrologen John Dee som p? 1600-tallet ansatt av Dronning Elisabeth I og som brukte signaturen “007” og var p? den m?ten opphavet til rollefiguren James Bond.

I astrologiens historie ble karakterbeskrivelser ble f?rst p? moten fra slutten av det 19. ?rhundrede, da den tids litteratur ble omskrevet til ? passe med psykologiens inntog.

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

hastags

#utdypning i horoskop

Det er stengt for kommentarer.