des 11, 2012

Posted in Astrolog | Kommentarer er skrudd av for Pentagram

Pentagram

Pentagram

Pentagram eller pentakel, p? norsk ogs? kalt marekors, maremerke, tussemerke, drudefot og annet, er et grafisk symbol formet som en femtakket stjerne tegnet i én, sammenhengende strek.

Pentagrammet og lignende stjerneformer forekommer i flere kulturkretser og g?r langt tilbake i tid. Pentagrammet er litt forskjellig fra heksagrammet som har seks takker, men de to figurene har til dels v?rt brukt noe om hverandre, og forekommer som varianter blant annet i bumerker.

For de greske pythagoreerne var pentagrammet et geometrisk tegn. Formen har utgangspunkt i en regul?r femkant, det vil si en femkant der alle fem sider er like lange, og slik at alle innvendige vinkler er like store. Pentagrammet kunne ogs? bli ansett som et viktig symbol ved at det inneholder spesielle proporsjoner, som det gylne snitt, med rike anvendelser i antikk gresk arkitektur.

Et pentagram kunne v?re et magisk vernetegn for ? avverge onde makter, blant annet sk?ret ut over inngangen til bygninger. Visstnok skal noen kristne ha ansett pentagrammet som et symbol for onde makter. I moderne filmer, fantasylitteratur og lignende, brukes ofte pentagrammet som et generelt symbol for magiske krefter.

Stjerner med fem eller flere tagger inng?r som grafisk symbol i en rekke lands nasjonalflagg og i milit?re uniformer og merker. Stjerner kan derfor ses som utbredte symboler for politisk og annen makt.

I egyptisk mytologi og symbolikk representerte det femtakkede pentagrammet inne i en sirkel duat, eller underverdenen.

I den kristne tradisjonen har pentagrammet v?rt brukt til ? symbolisere de fem s?rene til Kristi stigmata.

I hebraisk tradisjon ble det femtakkede pentagrammet knyttet til de fem b?kene i pentatevken, de f?rste fem b?kene i Det gamle testamentet, som angivelig er skrevet av Moses.

For pythagoreerne representerte de fem spissene de fem klassiske elementene: ild, jord, luft (Alchemy air ) luft og vann, samt idé, urelementet, eteren eller det guddommelige. Pythagoreerne mente ogs? at pentagrammet var et uttrykk for det matematisk perfekte og fant blant annet ut at det gylne snitt, forholdstallet 1,618, gjemte seg i linjene.

I svart magi eller satanistisk symbolikk fra nyere tid, blir pentagrammet snudd med spissen ned. I denne formen kan det sies ? representere hodet til Baphomet, en okkult gudeskikkelse fra 1800-tallet, der de to spissene som stikker opp tilsvarer et par horn. Pentagrammet som satanistisk symbol ser ut til ? v?re en forholdsvis moderne skikk, og er ikke kjent fra eldre tid.

Pentagram brukes i arabiske magitradisjoner og ritualer, samt i j?diske ritualer.

I engelsk litteratur nevnes pentagrammet f?rste gang i 1380, i den arturianske fortellingen Sir Gawain and the Green Knight, hvor Gawains skjold er dekorert med et pentagram.

Ordet pentagram er gresk og betyr ?fem streker?, men symbolet selv var i bruk mye tidligere enn den greske antikken. Det greske ordet kan v?re en modifikasjon av et ord fra det gamle Mesopotamia rundt 3000 f.Kr., som angivelig betydde ?himmellegeme? eller ?stjerne?.

Pentagrammet kalles ogs? ?Salomos stjerne? i noen kilder. Andre betegnelser er ?femhj?rning?, ?Salomos segl? og ?Pytagoras? tegn?.

I Norge

Marekorset har flere navn p? norsk, s? som ?marespj?l?, ?runerosa? og ?m?rkjeskrinsen? , ?femhj?rning?, ?Salomos segl? og ?Pythagoras’ tegn? . I Telemark ble navnene ?murukross? og ?heksel?s? brukt. Marekorset er ogs? funnet i et par norske personsegl p? 1300-tallet og finnes senere i mange bumerker fra hele landet.

N?r det sto med spissen opp, var det visstnok noen som en gang mente at det var et symbol p? sunnhet. Tilsvarende ved marekorset satt opp ned, kan noen ha ment at det var et symbol p? ondskap. Men en slik symbolsk betydning er det lite trolig var noe s?rlig utbredt i forbindelse med den praktiske bruken av marekorset i segl og bumerker eller som andre typer kjennetegn.

Marekorset ble ogs? brukt som magisk ?vernemerke? og plassert p? bygninger og gjenstander. Men ut over ? verne mot onde makter er det vanskelig i dag ? fastsl? om marekorset ble oppfattet som mer “mektig og mystisk” enn symbolfigurer som latinsk kors, sirkel og andre.

Pentagram finnes i mange norske bumerker som strekfigur gjennom flere hundre ?r. Der har pentagram ogs? varianter med streker som tillegg og fradrag, det kan v?re stilt p? skr? og opp ned. N?r pentagram ble valgt som motiv i bumerker, kan det v?re p?virket av at pentagrammet er brukt som magisk vernemerke p? bygninger og l?s?re. Men slike tolkninger b?r ikke trekkes for langt, fordi bumerkene f?rst og fremst dekket behov som praktiske kjennetegn. Bumerker med pentagram finnes fra b?de b?nder og andre personer, samt i b?de bygd og by.

N?r linjene blir utformet brede og blir fargeflater, kan pentagram bli brukt som figurer i norske og utenlandske v?penskjold, bl.a. i et v?pensegl fra 1700-tallet i den norske handelsslekten Flood i Skien.

I dag er pentagrammet en figur Marokkos og Etiopias flagg og v?pen.

Mara var ei vette som plagde folk, s?rlig n?r de sov, og for ? verge seg mot dette, kunne man risse et marekors inn i d?ra. Det sikreste var ? omkranse det viktigste den norsk bonden hadde med et slikt magisk beskyttelsestegn. Proporsjonene i stabburets fasong dannet et pentagram.

Mara har noe uklar opprinnelse, men noen mener at etymologisk kommer det fra mare, ?heks?, irsk morigain, ?maredronning?. Folk hadde en forestilling om at kvinnelig vesen la seg over folk i s?vne slik at man fikk en f?lelse av ? bli kvalt, sannsynligvis etter ? ha spist sterk og saltet mat som kunne gi trykk for brystet og vonde dr?mmer. Derfra stammer ogs? ordet mareritt.

En gammel idé blir avspeilet i et navn fra Telemark, heksel?s, ved at onde makter ble l?st inne i figuren hvis de f?rst var kommet inn i den, jamf?r Goethes Faust.

Ludvig Holberg var mareridd da han var husl?rer i presteeg?rden p? Voss i 1702. For ? bli kvitt mara leste han mareb?nnen, la st?l under puta og snudde skoene ut fra senga, if?lge Olav B? (1987).

Forskere mener at gamle kvinnelige guder eller vetter ble omgjort til skumle, farlige vesener i middelalderen. Det var en nordisk forestilling om at hekser kunne skape seg om til en mare, en hest, og ri dr?mmene til folk. Fra norr?n litteratur kjennes uttrykkene kveldridur og trollridur, if?lge ?sta ?stmoe Kostveit.

Det gylne snitt, ? = (1+?5)/2 ? 1.618, tilfredsstiller

\varphi=1+2\sin(\pi/10)=1+2\sin 18^\circ\,
\varphi=1/(2\sin(\pi/10))=1/(2\sin 18^\circ)\,
\varphi=2\cos(\pi/5)=2\cos 36^\circ\,

har en viktig rolle i pentagon og pentagram.

fra Wikipedia.

From Wiki[edia Original uploader was Jamiemichelle . Released into the public domain (by the author).

From Wiki[edia Original uploader was Jamiemichelle . Released into the public domain (by the author).


Pentagrammet inneholder ti trekanter. I alle trekantene s? er forholdet av den lange siden til den korte siden ?.

hastags

#tiny6 com #femtakket stjerne #keltisk horoskop 2015 #Salomos segl wicca #stjerne fem tagger

Det er stengt for kommentarer.