nov 11, 2012

Posted in Astronomi | Kommentarer er skrudd av for M?nefase

M?nefase

M?nefase

M?nefase viser til forskjellen i utseendet p? den synlige delen av m?nen sett fra jorda.

En halvdel av m?nen er alltid opplyst av sola (bortsett fra n?r jorda skygger; da er det m?neform?rkelse), men fordi m?nen g?r i bane rundt jorda, ser vi m?nen fra forskjellige vinkler etter som tiden g?r. Det gj?r at en fra jorda ofte bare ser en del av den opplyste sida. M?nefasene kommer ikke av at jorda kaster skygge p? m?nen. M?nefasen der en ser hele den opplyste delen av m?neskiva blir kalt for fullm?ne, mens den fasen der en nesten ikke ser den opplyste delen blir kalt nym?ne.

N?r det er fullm?ne, ligger sola p? den ene siden av jorda, mens m?nen ligger p? motsatt. Da ligger m?nen badet i sollys. N?r det er nym?ne er det motsatt, og skyggen faller p? m?nen slik at vi ikke ser hele.

M?nen er i ny n?r den synlige delen vokser fram mot fullm?ne, og i ne n?r den minker mot nym?ne. M?nefasesyklusen tar om lag en m?ned (29 d?gn 12 timer 44 minutter og 2,9 sekunder) og kalles gjerne et m?neverv, som er bakgrunnen for m?ned som tidsenhet.

Grensen mellom den opplyste og den m?rke delen kalles terminatoren.

Man ville kanskje anta at en gang hver m?ned, n?r m?nen passerer mellom jorda og sola ved nym?ne, vil m?nens skygge falle p? jorda og skape en solform?rkelse. P? samme m?te kunne man anta at jordas skygge ved fullm?ne faller p? m?nen og skaper en m?neform?rkelse. Vi observerer ikke en solform?rkelse og en m?neform?rkelse hver m?ned fordi m?nens baneplan rundt jorda er skr?stilt med omtrent 5 grader i forhold til jordas baneplan. Derfor ligger m?nen ved fullm?ne og nym?ne vanligvis nord eller s?r for den rette linja mellom jorda og sola.

Selv om en form?rkelse bare kan inntreffe n?r m?nen er enten ny eller full, m? den ogs? v?re posisjonert meget n?rt et av skj?ringspunktene (knutene) mellom m?nens baneplan og jordens baneplan. Dette skjer omtrent to ganger per ?r, s? det er mellom 4 og 7 form?rkelser i et kalender?r. De fleste er uten stor betydning; st?rre form?rkelser av m?nen eller sola er forholdsvis sjeldne.

fra Wikipedia

hastags

#M?nefase NY Og Ne

Det er stengt for kommentarer.